Tut Rip Facebook 12 tuổi mới nhất 2016

ước 1 : Vào https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097?__mref=message_bubble

Bước 2 : Cái đầu tiên nhập: link nạn nhân

               Cái thứ hai nhập: tên nạn nhân

               Cái thứ ba bấm: 12 năm

               

Cái thứ tư nhập thần chú: Tài khoảng này chưa đủ tuổi vị thành viên . Hi Vọng Nhóm Facebook sớm xóa tài khoảng này

  •  Rất ngắn gọn nhưng hiệu quả đấy

Tham Gia Thảo Luận

avatar
  Subscribe  
Thông báo về